pytanie zadane 9 marca 2019 w Fauna i flora przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 9 marca 2019 przez użytkownika

Emu jest ptakiem nielotem, czyli takim który nie lata, drugim co wielkości, zaraz po strusiu afrykańskim. Choć nie lata to bardzo szybko biega, osiągając prędkość do 50 km/h. Pochodzi z rodziny kazurowatych. 

Spotkać go możemy w Australii, na stepach i rzadkich lasach. Lubi on wędrować w poszukiwaniu pokarmu, który stanowią kaktusy, sukulenty, kwiaty, owoce, nasiona i owady. 

emu z młodymi

Emu możemy poznać po szarobrunatnym upierzeniu, nagim podgardlu, czarnej grzywce na głowie i niebiesko ubarwionych bokach głowy. Żyją one w stadach, które to stado składa się z samca i dwóch bądź trzech samic. Samice znoszą 8 - 20 jaj, z których każde waży po pół kg. Co ciekawe młodymi emu, które jeszcze są w jajach, opiekują się samce. Takie wysiadywanie jaj trwa około 60 dni, a potem jeszcze 18 miesięcy, zanim młode staną się samodzielne. Młode emu można rozpoznać po charakterystycznych paskach na ciele. 

Emu żyją w stanie dzikim oraz w ZOO, gdzie czują się znacznie lepiej. W dzikim stanie są one źle traktowane przez farmerów, rolników, ponieważ robią duże szkody na polach uprawnych. 

komentarz 12 kwietnia 2020 przez użytkownika anonimowy

Z daleka to można by pomyśleć że ten Emu to zwykły Struślaugh

...