seohost
pytanie zadane 3 marca 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 marca 2019 przez użytkownika

Wymagane temperatury w pomieszczeniach/budynkach w zależności od przeznaczenia:

Temperatura Przeznaczenie pomieszczeń
(przykłady)
+5ºC przemysłowe, nie przeznaczone do pobytu ludzi
(garaże, hale, magazyny, maszynownie)
+8ºC pomieszczenia w których nie występują zyski ciepła,
a jednorazowy pobyt osób nie trwa dłużej niż 1h
(klatki schodowe w budynkach mieszkalnych)
budynki w których występuje zysk ciepła od maszyn
przemysłowych, oświetlenia, itp.
(pompownie, hartownie, kuźnie, hale produkcyjne)
+12ºC pomieszczenia w których nie występują zyski ciepła,
 ale przebywają ludzi z odzieniem zewnętrznym
(poczekalnie, hole wejściowe, magazyny i składy)
budynki w których występuje zysk ciepła od urządzeń
technologicznych, oświetlenia, itp.
(hale do pracy fizycznej, hale targowe, maszynownie
chłodni, sklepy rybne i mięsne)
+16ºC budynki w których nie występują zyski ciepła przeznaczone
do pracy fizycznej ludzi w okryciach zewnętrznych lub bez 
okryć, ale będących w ruchu.
(ustępy publiczne, sale gimnastyczne, hale produkcyjne,
sale widowiskowe)
+20ºC budynki przeznaczone na stały pobyt osób bez dodatkowego
 odzienia wierzchniego, które nie wykonują ciągłej pracy fizycznej
+24ºC pomieszczenia przeznaczone do rozbierania i na pobyt osób bez
odzieży
(łazienki, gabinety lekarskie, pływalnie, umywalnie, prysznice, sale
operacyjne, rozbieralnie-szatnie)

Jak widać, każde pomieszczenia czy budynki powinny mieć odpowiedni poziom ciepła, zwłaszcza gdy przebywają lub pracują w nich ludzie.

...