seohost
pytanie zadane 2 marca 2019 w Informatyka przez użytkownika

Poniżej znaczenie diod w drukarce laserowej Lexmark E323 (również w bliźniaczych modelach E321 i E323n), których jest aż sześć. W zależności które się świecą i w jaki sposób, można wywnioskować problemy z drukarką.

1 odpowiedź

odpowiedź 2 marca 2019 przez użytkownika

Możliwe kombinacje diod informacyjnych na panelu drukarki Lexmark E323:

lexmark dioda ready/data

Gdy na drukarce w sposób ciągły świeci się dioda Ready/Data (Gotowa/Dane), oznacza to że z drukarką jest wszystko w porządku i można poprawnie drukować. Inaczej mówiąc jest w stanie gotowości.


lexmark dioda ready/data

Gdy miga dioda Ready/Data (Gotowa/Dane) oznacza to że drukarka jest zajęta, czyli prawdopodobnie odbiera lub przetwarza dane przesłane z komputera do drukarki.


lexmark diody ready/data i press continue

Świecące się równocześnie dwie diody Ready/Data (Gotowa/Dane) i Press Continue (Kontynuuj), oznaczają że drukarka oczekuje na dodatkowe dane.


lexmark diody load paper i press continue

Świecące w sposób ciągły diody Load Paper (Załaduj papier) i Press Continue (Kontynuuj) znaczą, że jest brak nośnika w drukarce, czyli brak papieru lub jest on nieprawidłowo podawany.


lexmark diody migająca load paper i press continue

Migająca dioda Load Paper (Załaduj papier) i świecąca w sposób ciągły dioda Press Continue (Kontynuuj) oznaczają, że drukarka wymaga załadowania pojedynczego arkusza papieru do podajnika ręcznego. Po załadowaniu należy przycisnąć guzik Continue (Kontynuuj), aby drukarka zaczęła drukować.


lexmark diody paper jam i press contunue

Gdy świecą się równocześnie diody Paper Jam (Zacięcie Papieru) i Press Continue (Kontynuuj), oznacza to zacięcie papieru w drukarce. Należy wtedy, otworzyć jej pokrywę i wyjąć zacięty papier ze środka urządzenia.


lexmark diody ready/data i toner low

Równocześnie świecące diody Ready/Data (Gotowa/Dane) i Toner Low (Niski poziom toneru) oznaczają, że w drukarce jest niska zawartość toneru. Jeśli pojawiają się te komunikaty, można wyjąć toner z drukarki i nim potrząsnąć, dzięki czemu można zwiększyć długość drukowania. Można ten zabieg stosować wielokrotnie, do czasu aż drukarka będzie słabo drukować (zbyt jasno), wtedy trzeba już wymienić toner na nowy.


lexmark diody error i press continue

Kolejna kombinacja świecących doid Error (Błąd) i Press Continue (Kontynuuj) oznacza że wystąpił dodatkowy błąd. Aby wyświetlić kod dodatkowego błędu, naciśnij szybko dwa razy przycisk Continue.

...