seohost
pytanie zadane 6 lutego 2019 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 lutego 2019 przez użytkownika

W Parku Narodowym Arches w stanie Utah znajduje się ponad 1000 łuków skalnych. Największym z nich jest Landscape Arch - skalna wstęga mająca długość 89 m. Mieści się ona nad wąwozem, dokładnie 32 metry nad nim. Innym skalnym łukiem jest Delicate Arch mający 20 m wysokości, ale jest delikatny w jednym końcu i długo już nie postoi. W jego tle znajdują się góry La Sal. 

Łuki skalne powstały poprze wypłukiwanie warstw skalnych wodą, która kiedyś tędy płynęła. Zachowały się najmocniejsze ze skał. Zdaniem geologów taka ilość łuków w tym miejscu świata, spowodowana jest tym, że jest to rejon, gdzie warstwy skalne na powierzchni solnego podłoża tworzył różowoczerwony piaskowiec Entrada. Odmiana tego piaskowca jest krucha i podatna na erozję. 

Łukami w Parku Arches nazywa się takie otwory, które mają ca najmniej metr średnicy. Poza nimi jest tu jeszcze mnóstwo małych dziur i okien, z których niegdyś również powstaną łuki. Jest tu Ribbon Arch mający 15 m wysokości i jego czas jest przewidziany, gdyż w najwęższym miejscu ma on jedynie 0,3 m. 

Park Narodowy Arches stał się pomnikiem przyrody w 1929 roku, zaś od 1971 roku nosi miano parku narodowego. 

...