seohost
pytanie zadane 6 lutego 2019 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 lutego 2019 przez użytkownika

Nazywa się on Diablo Crater i znajduje się w stanie Arizona w USA. Powstał w wyniku zderzenia się meteorytu z Ziemią ponad 20-50 000 lat temu. Ma on średnicę 1 265 m i głębokość 174 m. Jest to największy krater powstały w wyniku uderzenia meteorytu. Innym znanym kraterem w USA jest Krater Lake, znajdujący się w Oregonie.

Krater Diablo został odkryty przez Europejczyków w 1871 roku. Badacze ustalili, że ściany krateru wykonane są z piaskowca i wapienia (skały osadowe). Kawałki meteorytu, które znaleźli badacze, ważyły nawet 45 kg, a sam meteoryt mógł poruszać się z prędkością 50 000 km/godz. W wyniku tego w promieniu 160 km zniszczona została wszelka flora i fauna. 

Kratery meteorytowe występują również na Marsie, Księżycu i Merkurym. 

...