seohost
pytanie zadane 6 lutego 2019 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 lutego 2019 przez użytkownika

Painted Desert, czyli Pustynia Pstra to suche pagórki i wzgórki o jaskrawych barwach, znajdujące się w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Pustynia ta ma 240 km długości, a szerokość jej waha się od 16 do 24 km. 

Formacja górek zwaną Chinle, jaką tworzy Pustynia Pstra, stanowią łupki i piaskowce. Pustynia ta ciągle jest poddawana procesowi erozji, gdzie niszczone zostają miękkie skały i z czasem zniknie całkowicie. Skały te niszczeją od suszy, która kruszy skały w bruk oraz od gwałtownych nawałnic, które spłukują wierzchnie warstwy skał. Przez to wzgórza obniżają się o 2,5 cm rocznie. 

Geolodzy i archeolodzy odnaleźli tu m.in. kamienne drzewa Skamieniałego Lasu czy szczątki dinozaurów, które żyły tu kiedy jeszcze teren stanowiły mokradła. 

Jeśli chodzi o odkrycie owej Pustyni, to prócz tubylców, pierwszymi ludźmi, którzy ją odkryli byli Hiszpanie. Miało to miejsce w 1539 roku podczas wyprawy Coronada. Wcześniej, bo już w roku 500 n.e. tereny były zamieszkiwane przez Indian. Wiadomo to stąd, że na Gazecie, czyli skale Newspaper Rock są znaki i symbole mówiące o ich życiu tu. 

...