seohost
pytanie zadane 5 lutego 2019 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 5 lutego 2019 przez użytkownika

Góry Ahaggar zwane są również Hoggar i znajdują się na południowej Saharze, a dokładnie w południowej Algierii. Jest to największa na Ziemi kamienna pustynia. 

Szczyty górskie są wulkanicznymi czopami, które zostały utworzone w dawniejszych kanałach wylotowych wulkanów, kiedy to magma przebijała się przez skały, by zastygnąć. Ten górski masyw poprzecinany jest siecią suchych dolin. Noszą one nazwę wadi i w czasie pory deszczowej wypełniają się wodą. Wówczas mogą tworzyć nawet bardzo rwące rzeki. Ze względu m.in. na wadi, pustynia ta jest częstym miejscem koczowniczym dla takich zwierząt jak wielbłądy, kozy i owce. 

góry ahaggar kamienna pustynia

Najwyższymi szczytami gór Ahaggar są:

- Tahat - 3 003 m - jest najwyższym wzniesieniem południowej Algierii,

- Assekrem - 2 728 m.

Warto dodać, że część gór Ahaggar, leży na terenie Parku Narodowego Ahaggaru. 

Okolice góry Ahaggar zamieszkują wyłącznie tutejsi mieszkańcy zwani Tuaregowie lub władcy pustyni. Jest to ziemia nieprzyjazna ludziom i trzeba się bardzo dostosować, żeby móc na niej żyć. Mieszkańcy zajmują się głównie pasterstwem - hodują owce, kozy i wielbłądy oraz uprawą oliwek, lawendy, bylic i mirt. Tuaregowie posługują się językiem berberyjskim oraz odmianami języka tamaszek (używa się go również na terenie Mali, Nigru, Libii i Burkina Faso). 

...