seohost
pytanie zadane 4 lutego 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 lutego 2019 przez użytkownika

Numery alarmowe to numery, których używa się w nagłych wypadkach, zagrażających zdrowiu i życiu, słowem są to numery alarmujące o pomoc. W Polsce na podstawie nowej ustawy funkcjonują one od 2004 roku. Wszystkich numerów alarmowych mamy 13 plus jeden wspólny numer dla tych wszystkich. 

Numery alarmowe nie posiadają żadnych wcześniejszych, poprzedzających je cyfr. Wystarczy wybić na telefonie trzy wybrane cyfry, by dodzwonić się do wybranej przez nas instytucji niosącej pomoc. Poza tym połączenia alarmowe są bezpłatne

W Polsce jest jeden główny ogólnopolski numer alarmowy:

112

Jest to numer centrum powiadamiania ratunkowego, na który możemy zadzwonić, gdy chcemy szybko zareagować np. podczas wypadku drogowego, a nie pamiętamy danego numeru właściwych służb z np. stresu czy pośpiechu.
Ten jednolity numer alarmowy wprowadzono w system w 1991 roku (uregulowano go w 2002 roku). Numer ten można wybrać bez konieczności odblokowywania klawiatury czy też, gdy nie ma w telefonie karty SIM. Ponadto numer ten obowiązuje również w innych krajach, ale w takiej samej formie/znaczeniu. 

Pozostałe numery kierunkowe alarmowe to głównie:

- 997 - policja - wzywana w przypadku przestępstw, ale również do ochrony i utrzymania bezpieczeństwa porządku publicznego. 

- 998 - straż pożarna - wzywana głównie do pożarów, ale także do innych zagrożeń zarówno dla ludzi, zwierząt oraz środowiska, klęsk żywiołowych czy katastrof. 

- 999 - pogotowie ratunkowe - wzywana w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. 

- 996 - Centrum Antyterrorystyczne

- 995 - Komenda Główna Policji, działająca w systemie Child Alert, czyli Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych (natychmiastowe rozpowszechnianie informacji o zaginionym dziecku, którego życie lub zdrowie jest zagrożone)

- 994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne

- 993 - pogotowie ciepłownicze

- 992 - pogotowie gazowe

- 991 - pogotowie energetyczne

- 987 - centrum zarządzania kryzysowego

- 986 - straż miejska

- 985 - ratownictwo morskie i górskie

- 984 - pogotowie rzeczne

- 983 - pogotowie weterynaryjne

...