pytanie zadane 4 lutego 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 lutego 2019 przez użytkownika

W Polsce jest jeden główny ogólnopolski numer alarmowy:

112

Jest to numer centrum powiadamiania ratunkowego, na który możemy zadzwonić, gdy chcemy szybko zareagować np. podczas wypadku drogowego, a nie pamiętamy danego numeru właściwych służb z np. stresu czy pośpiechu. Ten jednolity numer alarmowy wprowadzono w system w 1991 roku (uregulowano go w 2002 roku). Numer ten można wybrać bez konieczności odblokowywania klawiatury czy też, gdy nie ma w telefonie karty SIM. Ponadto numer ten obowiązuje również w innych krajach, ale w takiej samej formie/znaczeniu. 

Numery kierunkowe alarmowe to głównie:

- 997 - policja

- 998 - straż pożarna

- 999 - pogotowie ratunkowe

- 996 - Centrum Antyterrorystyczne

- 995 - Komenda Główna Policji, działająca w systemie Child Alert, czyli Centrym Poszukiwań Osób Zaginionych (natychmiastowe rozpowszechnianie informacji o zaginionym dziecku, którego życie lub zdrowie jest zagrożone)

- 994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne

- 993 - pogotowie ciepłownicze

- 992 - pogotowie gazowe

- 991 - pogotowie energetyczne

- 987 - centrum zarządzania kryzysowego

- 986 - straż miejska

- 985 - ratownictwo morskie i górskie

- 984 - pogotowie rzeczne

...