lh
pytanie zadane 31 stycznia 2019 w Biznes i finanse przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 31 stycznia 2019 przez użytkownika

Weksylia to coś podobnego dla sztandarów, ale które działo przed ich narodzeniem. To swojego rodzaju znaki rozpoznawcze, protoflagi. 

Zazwyczaj jest to pręt metalowy lub drewniany, na którego szczycie znajdują się ozdoby, znaki rozpoznawcze wykonane ze skóry, płótna, tkanin itp. często z figurami zwierząt np. orła lub dzika. Służyły one jako znak dla gromadzących się przed bitwą czy wojną żołnierzy. 

W Europie weksylia pojawiły się pod koniec VIII wieku i wówczas zaczęto nazywać je proporcami. Później do grona weksyliów doszły jeszcze proporce, a od XIII wieku chorągwie, czyli znaki odróżniające jedne wojska od innych. Jako zwycięstwo uznawano zrzucenie chorągwi przeciwnika pod nogi wodza. Obecnie rolę weksyliów przejęły sztandary. Utrata sztandaru oznacza skreślenie jednostki z danego rejestru (wojskowe, szkolne, organizacji pozarządowych. 

...