pytanie zadane 30 stycznia 2019 w Biznes i finanse przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 30 stycznia 2019 przez użytkownika

Awers i rewers to dwie strony płaskiej powierzchni przedmiotu, na którym znajdują się również jakieś malowidła, rzeźby czy druk. Najczęściej odnoszą się one do monet

Awers jest ważniejszą stroną monety, to przednia strona monety (prawa strona). Zawiera ona podstawę prawną wybicia danej monety (portret i imię panującego, herb i nazwa państwa oraz początek legendy). Zawiera niezmienne elementy graficzne. Określana też jako orzeł

awers monety

Rewers jest stroną uzupełniającą treści monety, stanowi tylną stronę monety (lewa strona). Zazwyczaj po tej stronie znajduje się nominał monety. Określana też jako reszka

rewers monety

Ciekawostka 1 - pojęć tych używa się również w stosunku do rycin, obrazów, sztandarów, proporczyków, haftów, ordery, odznaki, medale i grafik. 

Ciekawostka 2 - pojęcia tego nie stosuje się do banknotów, gdzie mówi się przednia i odwrotna strona. 

Ciekawostka 3 - wszystkie monety Euro mają tę samą stronę z danym nominałem i strona ta nazywa się stroną europejską (rewers), zaś druga - strona narodowa (awers) różni się w każdym kraju. 

...