pytanie zadane 2 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 3 stycznia 2016 przez użytkownika

Typy daty i czasu są jednymi z rodzajów dostępnych typów w MySQL. Jako że odpowiadają one za określony rodzaj danych, które przechowują, warto zdać sobie sprawę, że mają one określony zakres tych danych. I właśnie poniżej dokładny zakres każdego z typów dostępnych w MySQL.

Poniżej typy wraz z ich zakresami w MYSQL:

Typ Zakres Opis
DATE 1000-01-01 do 9999-12-31 Data wyświetla się w formacie RRRR-MM-DD
TIME -838:59:59 do 838:59:59 Czas jest wyświetlany w formacie GG:MM:SS.
 Bardzo duży zakres, który raczej w pełni nie zostanie nigdy wykorzystany
DATETIME 1000-01-01 00:00:00 do 9999-12-31 23:59:59 Data i czas są wyświetlane w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS
TIMESTAMP
[(M)]
 
1970-01-01 00:00:00 do roku 2037 Typ szczególnie przydatny do śledzenia transakcji.
Format wyświetlania zależy od wartości parametru M, a górny zakres  typu od systemu operacyjnego
YEAR
[(2 | 4)]
70-69 (skrót od 1970-2069) lub 1901-2155 Rok jest wyświetlany w formie dwu lub czterocyfrowej. Każdy z nich ma odmienny zakres

Co do TIMESTAMP, to oferuje on takie możliwe formaty wyświetlania wartości:

TIMESTAMP(2) - RR

TIMESTAMP(4) - RRMM

TIMESTAMP(6) - RRMMDD

TIMESTAMP(8) - RRRRMMDD

TIMESTAMP(10) - RRMMDDGGMM

TIMESTAMP(12) - RRMMDDGGMMSS

TIMESTAMP(14) - RRRRMMDDGGMMSS

TIMESTAMP - RRRRMMDDGGMMSS

...