pytanie zadane 24 stycznia 2019 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 24 stycznia 2019 przez użytkownika

Pitagoras to znany grecki matematyk, ale również filozof i mistyk. Żył w latach 572-497 p.n.e., więc żył 75 lat. 

Mimo iż sam po sobie nie zostawił żadnych pism, to najbardziej znane do dziś jest jego twierdzenie, które zapisane jest wszędzie. Trzeba jednak wyjaśnić, iż owe Twierdzenie Pitagorasa nie zostało stworzone przez niego samego, ale przez jakby jego przekazicieli, zwanych Pitagorejczykami, który nurt Pitagorasa postanowili dalej rozwijać. 

Ogólnie Pitagorejczycy wprowadzili wiele pojęć, m.in. w dziedzinie geometrii pojęcie teorii równoległych, twierdzenie o sumie kątów trójkąta, czworokąta i wielokątów foremnych. Ich zdaniem liczby to nie abstrakcja, a przestrzenna wielkość, realny kształt, realna siła w przyrodzie. 

...