pytanie zadane 24 stycznia 2019 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 24 stycznia 2019 przez użytkownika

Keyboard, czy też w spolszczonej wersji kibord jest to instrument klawiszowy, który imituje dźwięki wydawane przez organy. Zaczęły one powstawać po II wojnie światowej. 

Instrumentem tym steruje się za pomocą klawiatury, która ma układ fortepianu. Poza klawiaturą keyboard zawiera jeszcze moduł automatycznego akompaniamentu oraz generator dźwięku, czyli moduł brzmieniowy. 

keyboard kibord

Nowoczesne kibordy można połączyć z innymi instrumentami elektronicznymi i urządzeniami poprzez interfejs systemu MIDI

...