lh
pytanie zadane 1 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 stycznia 2016 przez użytkownika

Podstawowe znaczniki w języku HTML:

<br>nowa linia

<hr>pozioma linia

<a href>hiperłącze (odsyłacz)

<b>pogrubienie tekstu

<i>pochylenie tekstu

<u>podkreślenie tekstu

<strike>przekreślenie tekstu

<sup>indeks górny

<sub>indeks dolny

<big>duża czcionka

<small>mała czcionka

<center>wyśrodkowanie elementu

<font size>wielkość czcionki

<font color>kolor czcionki

<img src>wstawianie obrazka

<title>tytuł strony

<form>wstawianie formularza

<input>pole formularza

<table>wstawianie tabeli

<tr>wstawianie wiersza tabeli

<td>wstawianie kolumny tabeli

<ol>lista numerowana

<ul>lista wypunktowana

<li>element listy

W HTMLu można również wstawiać komentarze, które są ignorowane przez przeglądarki internetowe. Komentarz rozpoczyna się znakami <!-- a kończy się znakami -->

...