pytanie zadane 1 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 stycznia 2016 przez użytkownika

Poniżej lista podstawowych znaczników, które są używane w języku HTML. Składają się one na strukturę dokumentu .html i nadają kształt strony internetowej napisanej w tym języku. Oczywiście takich znaczników w HTML jest dużo dużo więcej, ale tych podstawowych używa się najczęściej.

<br> - nowa linia

<hr> - pozioma linia

<a href> - hiperłącze lub hipertekst (odsyłacz)

<b> - pogrubienie tekstu

<i> - pochylenie tekstu

<u> - podkreślenie tekstu

<strike> - przekreślenie tekstu

<sup> - indeks górny

<sub> - indeks dolny

<big> - duża czcionka

<small> - mała czcionka

<center> - wyśrodkowanie elementu

<font size> - wielkość czcionki

<font color> - kolor czcionki

<img src> - wstawianie obrazka

<title> - tytuł strony

<form> - wstawianie formularza

<input> - pole formularza

<table> - wstawianie tabeli

<tr> - wstawianie wiersza tabeli

<td> - wstawianie kolumny tabeli

<ol> - lista numerowana

<ul> - lista wypunktowana

<li> - element listy

W HTMLu można również wstawiać komentarze, które są ignorowane przez przeglądarki internetowe. Komentarz rozpoczyna się znakami <!-- a kończy się znakami -->

komentarz 14 lutego 2021 przez użytkownika anonimowy
Ja w sumie do tworzenia prostych stronek używam wręcz kilku podstawowych znaczników. A takie jak <imput> wogóle nie używam.
komentarz 25 października 2021 przez użytkownika anonimowy
Oj rzeczywiście widac że podstawowe choć w sumie w 90 procentach głównie tych się w kółko używa.
...