walutomat

pytanie zadane 1 stycznia 2016 w Programowanie przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 stycznia 2016 przez użytkownika

Podstawowe znaczniki w języku HTML:

Znacznik opis
<br> nowa linia
<hr> pozioma linia
<a href> hiperłącze (odsyłacz)
<b> pogrubienie tekstu
<i> pochylenie tekstu
<u> podkreślenie tekstu
<strike> przekreślenie tekstu
<sup> indeks górny
<sub> indeks dolny
<big> duża czcionka
<small> mała czcionka
<center> wyśrodkowanie elementu
<font size> wielkość czcionki
<font color> kolor czcionki
<img src> wstawianie obrazka
<title> tytuł strony
<form> wstawianie formularza
<input> pole formularza
<table> wstawianie tabeli
<tr> wstawianie wiersza tabeli
<td> wstawianie kolumny tabeli
<ol> lista numerowana
<ul> lista wypunktowana
<li> element listy


W HTMLu można również wstawiać komentarze, które są ignorowane przez przeglądarki internetowe. Komentarz rozpoczyna się znakami <!-- a kończy się znakami -->

...