pytanie zadane 23 stycznia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 23 stycznia 2019 przez użytkownika

Dzień Chłopaka to stosunkowo nowe święto, obchodzone w Polsce. Dokładna data jego powstania nie jest znana. W Polsce co roku obchodzi się Dzień Chłopaka 30 września. W tym dniu składa się życzenia oraz wręcza drobne upominki wszystkim chłopcom

krawat na dzień chłopaka

Dzień Chłopaka obchodzony jest również w innych krajach świata i w innym dniu niż w Polsce. Krajami obchodzącymi to święto są:

- Malta - 7 lutego,

- Wielka Brytania oraz Irlandia - 5 kwietnia,

- Japonia - 5 maja, święto to nazywa się Tango no Sekku, które obchodzi się tu od VI wieku n.e., zaś od 1948 roku zostało ono przemianowane na Kodomo no Hi, czyli Dzień Dziecka,

- Brazylia - 15 lipca,

- Norwegia - 7 października,

- Indie, Meksyk i Trynidad i Tobago- 19 listopada, gdzie na ostatnich dwóch wyspach święto to po raz pierwszy obchodzono w 1999 roku. Obecnie natomiast są plany, by dzień ten był tutaj Międzynarodowym Dniem Chłopaka,

- Kanada - 25 listopada. 

...