lh
pytanie zadane 20 stycznia 2019 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 20 stycznia 2019 przez użytkownika

Liczbą doskonałą określa się taką liczbę, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej samej. 

Pierwsze informacje o liczbach doskonałych pojawiły się już około 300 roku p.n.e. w Elementach Euklidesa

Istnieją cztery liczby doskonałe: 6, 28, 496 i 8128.

Liczba 6
D6 = {1,2,3,6}
6 = 1 + 2 + 3

Liczba 28
D6 = {1,2,4,7,14,28}
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

...