pytanie zadane 20 stycznia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 20 stycznia 2019 przez użytkownika

Dzień Solidarności i Wolności obchodzimy w Polsce od 2005 roku. Jest to święto państwowe, które upamiętnia historyczny zryw Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku. Zryw ten zapoczątkował proces upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność", czyli związek zawodowy, który powstał w 1980 roku bronił praw pracowniczych. Do 1989 roku "Solidarność" była również jednym z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. W roku 1980, a dokładnie dnia 31 sierpnia w Gdańsku zostało podpisane porozumienie między władzami komunistycznymi a przedstawicielami robotniczych komitetów strajkowych. 

...