pytanie zadane 20 stycznia 2019 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 20 stycznia 2019 przez użytkownika

Baryton to instrument muzyczny smyczkowy strunowy, pochodzący z rodziny viol. Ma wielkość wiolonczeli, a jego brzmienie jest niskie. 

W Europie używano go od końca XVII wieku, a już w wieku XIX grało na nim wielu muzyków. Ponieważ gra na nim była trudna pod względem technicznym, nastąpił zanik zainteresowania grą na tym instrumencie. Dopiero lata 30. XX wieku sprawiły, że baryton przeżył swój renesans. 

...