seohost
pytanie zadane 20 stycznia 2019 w Zdrowie i uroda przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 20 stycznia 2019 przez użytkownika

EKUZ to skrót od nazwy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to karta umożliwiająca korzystanie na koszt NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innych państw Unii Europejskiej. 

Kartę EKUZ otrzymują osoby, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami kraju, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Kartę EKUZ taką możemy sobie wyrobić, gdy planujemy wyjazd na urlop do krajów Unii Europejskiej. By to zrobić wystarczy pobrać wniosek ze strony, wypełnić go, podpisać i odesłać lub osobiście złożyć w NFZ. Jeśli natomiast chcemy wykupić ubezpieczenie indywidualne musimy odwiedzić towarzystwo ubezpieczeniowe, wybrać ofertę, która będzie nam najbardziej pasowała, podpisać umowę. Należy pamiętać, że ta forma ubezpieczenia jest odpłatna. 

Wadami zarówno ubezpieczenia indywidualnego, jak i karty EKUZ jest chociażby pokrywanie kosztów leczenia za granicą (karta EKUZ). Koszty te zostaną nam zwrócone, ale dopiero po powrocie do kraju, złożeniu odpowiednich wniosków i dostarczeniu oryginałów rachunków. W przypadku ubezpieczenia indywidualnego koszty pokrywa ubezpieczyciel, ale cena czasem bywa wysoka, zwłaszcza przy chorobach przewlekłych. 

Jeśli chcemy korzystać z EKUZ za granicami kraju, należy wiedzieć, że podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE na takich samych warunkach, co inni ubezpieczeni w tym państwie. Zawsze udając się do lekarza, upewnijmy się, że działa ona w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa. 

...