pytanie zadane 20 stycznia 2019 w Zdrowie i uroda przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 20 stycznia 2019 przez użytkownika

EKUZ to skrót od nazwy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to karta umożliwiająca korzystanie na koszt NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innych państw Unii Europejskiej. 

Kartę EKUZ otrzymują osoby, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami kraju, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Jeśli chcemy korzystać z EKUZ za granicami kraju, należy wiedzieć, że podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE na takich samych warunkach, co inni ubezpieczeni w tym państwie. Zawsze udając się do lekarza, upewnijmy się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa. 

...