seohost
pytanie zadane 19 stycznia 2019 w Historia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 19 stycznia 2019 przez użytkownika

W Polsce Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego to święto państwowe obchodzone od 2010 roku. Ustanowiono je w hołdzie bohaterom powstania warszawskiego. 

Owe powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Zorganizowane zostało przez Armię Krajową i trwało do 3 października 1944 roku. Armia Krajowa wystąpiła zbrojnie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Armia planowała samodzielnie wyzwolić stolicę już wcześniej, licząc na to, że uda się w taki sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie i powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. 

...