pytanie zadane 18 stycznia 2019 w Historia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 18 stycznia 2019 przez użytkownika

Siedmiu wędrowców to nazwa odnosząca się do grupy siedmiu osób, wybitnych umysłów pochodzących ze starożytnej Grecji. Działali oni między VII a VI wiekiem p.n.e. Według Platona siedmioma wędrowcami byli:

1. Bias z Prieny - grecki mędrzec, mówca; najbardziej znane powiedzenie: "Wszystko co posiadam, noszę ze sobą".

2. Solos - ateński poeta i prawodawca, który przyczynił się do ustroju demokratycznego.

3. Pittakos z Mityleny - władca Mityleny, przez arystokratów był uważany za tyrana.

4. Tales z Miletu - grecki filozof, matematyk, astronom; najbardziej znany aforyzm: "Co jest boskie? To co nie ma początku, ani końca".

5. Kleobulos z Lindos - grecki poeta, autor pieśni i zagadek.

6. Myzon z Chene - grecki myśliciel.

7. Chilon ze Sparty - grecki filozof; najbardziej znana myśl: "Poznaj samego siebie".

...