pytanie zadane 17 stycznia 2019 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 17 stycznia 2019 przez użytkownika

Waltornia jest instrumentem blaszanym dętym. Składa się z wąskiej metalowej rurki, która jest zwinięta w spiralę i z jednej strony zakończona lejkowatym ustnikiem, a z drugiej szeroką czarą głosową. Do rodziny tych instrumentów należą również: tuba, puzon i trąbka. Wygląda tak:

instrument muzyczny waltornia

Posiada jeszcze 3 główne wentyle, które uruchamiają dodatkowe rurki przedłużające długość instrumentu, dzięki którym możemy uzyskać wszystkie dźwięki. Dźwięki powstają na skutek rezonansu rozedrganego słupa powietrza, które wprowadza muzyk przez ustnik. 

Przodkiem tegoż instrumentu był praktycznie każdy róg zwierzęcy. 

Próbka gry na waltorni:

...