pytanie zadane 17 stycznia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 17 stycznia 2019 przez użytkownika

Zofia to imię pochodzenia greckiego, wzięło się od słowa sophia oznaczającego mądrość. 

W Polsce imię Zofia stało się popularne w XII wieku. Za patronkę imienia uznaje się św. Zofię pochodzącą z Rzymu, która zostając wdową wychowała sama trzy córki: Pistis (Wiara), Elpis (Nadzieja) i Agape (Miłość). Jej córki zostały poddane mękom, kiedy ich matka odmówiła złożenia ofiary dla bogini Diany. Matka zachęcała swoje córki do wytrwania, lecz te zmarły, a św. Zofia zmarła z rozpaczy na ich grobie. 

Zdrobnienia: Zosia, Zosieńka, Zosienka, Zośka, Zocha, Zochna, Zofka, Zońka, Sonka. 

...