seohost
pytanie zadane 17 stycznia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 17 stycznia 2019 przez użytkownika

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w roku 1791. Była to pierwsza Konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie (pierwsza była amerykańska). 

Jest to święto przypominające nam o wysiłkach jakie włożyli patrioci w utworzenie reformy państwa, które niegdyś chyliło się ku upadkowi. Dzięki Konstytucji, zwanej "Ustawą Rządową" (ustanowionej przez Sejm Czteroletni) nastąpiło wiele przemian przestarzałego ustroju politycznego RP. Władza została podzielona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, nastąpiła wolność wyznania, a panującą religią został katolicyzm. 

Pełna treść Konstytucji 3 maja 1791 roku:

https://pl.wikisource.org/wiki/Ustawa_rządowa_czyli_Konstytucya_3_maja_1791

...