pytanie zadane 15 stycznia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 16 stycznia 2019 przez użytkownika

Maj i pierwsze wiosenne dni, które są wolne, niosą ze sobą namiastkę lata, wakacji, urlopu. Zobaczcie jakie dni obchodzi się w tym miesiącu, a jest ich 24. 

1 maja Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski, Światowy Dzień Wolności
Prasy, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii
4 maja Dzień Strażaka, Dzień Hutnika
5 maja Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej, Dzień Godności
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
8 maja Światowy Dzień czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Zwycięstwa
9 maja Dzień Europy
12 maja Zimnych Ogrodników (Pankracego), Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
13 maja Zimnych Ogrodników (Serwacego)
14 maja Zimnych Ogrodników (Bonifacego), Dzień Farmaceuty
15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
16 maja Święto Straży Granicznej
17 maja Światowy Dzień Telekomunikacji
18 maja Międzynarodowy Dzień Muzeów, Dzień Mostowca
19 maja Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar AIDS
21 maja Światowy Dzień Kosmosu, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej
22 maja Dzień praw Zwierząt, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
23 maja Światowy Dzień Żółwia
24 maja Europejski Dzień Ptaków Narodowych
25 maja Międzynarodowy Dzień dzieci Zaginionych, Dzień Mleka
26 maja Dzień Matki
27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego
29 maja Dzień Działacza Kultury i Drukarza, Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
31 maja Światowy Dzień Bez Papierosa, Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

...