pytanie zadane 15 stycznia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 15 stycznia 2019 przez użytkownika

Elokwencją nazywa się sposób wysławiania się. Ludzie dysponują słownictwem:

- biernym - są to słowa trwałe i bezpiecznie osadzone w naszej pamięci; zawiera się w nich 30 000 - 50 000 wyrazów, które są oczywiście zależne od naszego wykształcenia, inteligencji oraz od tego co i jak często czytamy; słownictwo bierne odgrywa bowiem dużą rolę w procesach czytania, pracy i uczenia się,

- czynnym - są to słowa przechowywane, gdzie indziej niż słownictwo bierne; stanowi ono 4 000 - 8 000 wyrazów; te słowa szybciej znajdziemy w naszej pamięci niż słowa bierne, dlatego, że używamy ich na co dzień podczas wysławiania się, rozmów; słowa czynne są przez nas utrwalane, ale też poszerzane; słownictwo takie można wyćwiczyć, by ładnie się wypowiadać. 

...