seohost
pytanie zadane 12 stycznia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 12 stycznia 2019 przez użytkownika

Ryszard to imię staroniemieckie, wywodzące się od słów richi, czyli potężny, bogaty i od hart, czyli mocny, silny. Jak widać imię to oznacza kogoś sprawującego mocną władzę, bogatego, potężnego. 

Imię Ryszard było znane w Polsce już w czasach średniowiecza, ale wymawiano je i pisano jako Rykard. Bardziej popularne stało się ono dopiero w XIX wieku. 

Zdrobnienia: Ryś, Rysiek, Rysio, Rysiu.

...