dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Aniela to imię pochodzące z łaciny od słowa angela, czyli anielska lub z grecki od słowa angelos, czyli anioł, posłaniec, zwiastun. 

Słynna Aniela to błogosławiona Aniela Salawa, pochodząca z Krakowa. Miała ona wiele materialnych trudności w życiu, a mimo wszystko niosła pomoc bliźnim. Po jej śmierci w roku 1922, na jej grobie podobno działy się cuda. Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu jest dziś miejscem kultu. 

Zdrobnienia: Anielka

...