seohost
pytanie zadane 12 stycznia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 12 stycznia 2019 przez użytkownika

Grzegorz to imię pochodzenia greckiego i wzięło się od słowa gregorikos, co oznacza czuwający, czujny, gorliwy, gotowy do modlitwy. 

Słynny był:

- św. Grzegorz Cudotwórca, który był teologiem i egzegetą (komentował biblijne teksty),

- św. Grzegorz Oświeciciel,

- Grzegorz Iluminator - pierwszy biskup Armenii

Zdrobnienia: Grześ, Grzesiek, Grzesiu. 

...