dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Joanna jest imieniem pochodzącym od męskiego imienia Jan. W Polsce zaczęto je nadawać dopiero od XIII wieku. 

Zdrobnienia: Asia, Aśka, Jasia, Joasia, Joaśka, Jana, Janina, Janna, Johanna, Jena, Jenna, Anita, Żanna. 

...