dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Łukasz to imię pochodzenia łacińskiego i pochodzi od słowa Lucanus, czyli pochodzący z Lukanii (krainy w Italii) lub od imienia Lucjusz lub od słowa lux oznaczającego światło, urodzonego o świcie. 

Święty Łukasz jest patronem lekarzy i malarzy. 

Zdrobnienia: Łukaszek

...