pytanie zadane 9 stycznia 2019 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 9 stycznia 2019 przez użytkownika

Imię Jan ma pochodzenie hebrajskie, biblijne, oznacza ono tyle co "Bóg jest łaskawy". Imię to w kolejnych stuleciach przejęto do greki, a następnie do łaciny. 

Zawiera ono w sobie element Jo-, czyli skrót od słowa Jahveh, Jehovah. Imię to już od najdawniejszych lat przypisywane było zwłaszcza świętym i błogosławionym, jak m.in.: Jan Chrzciel, Jan Ewangelista, Jan Paweł II, Jan I. 

Zdrobnienia: Janek, Jaśko, Janko, Jaś, Janosik, Jaszko, Jasio, Janusz. 

...