dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Styczeń to pierwszy miesiąc w roku. Najważniejszymi dniami, można nawet niektóre z nich nazwać świętami, są oczywiście Dzień Babci i Dzień Dziadka. I jak te święta zna każdy, nawet przedszkolak, tak z innymi obchodzonymi w tym miesiącu, może się nigdy nie spotkaliście. A jest ich 13. oto one:

1 stycznia Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia Trzech Króli, Dzień Filatelisty
8 stycznia Dzień Sprzątania Biurka
9 stycznia Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia Dzień Wegetarian
17 stycznia Dzień Dialogu z Judaizmem
21 stycznia Dzień Babci
22 stycznia Dzień Dziadka
24 stycznia Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
25 stycznia Dzień Sekretarki i Asystentki
26 stycznia Światowy Dzień Transplantacji, Światowy Dzień Celnictwa
27 stycznia Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego, Pamięci Ofiar Nazizmu, Dialogu z Islamem
28 stycznia Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej

...