pytanie zadane 19 grudnia 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 19 grudnia 2018 przez użytkownika

Zespołem Aspergera nazywa się całościowe zaburzenia rozwoju, do których zalicza się m.in. upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ale jednocześnie brak jest upośledzenia umysłowego, nie rozwija się też tu opóźnienie rozwoju mowy czy rozwoju poznawczego. Objawy te jako pierwszy opisał w 1944 roku austriacki pediatra i psychiatra Hans Asperger

Dzieci cierpiące na zespół Aspergera mogą mieć trudności z nauką, dlatego warto wiedzieć jak im pomóc. Przede wszystkim muszą one mieć jedno wyznaczone miejsce do nauki np. biurko, które stoi w jednym miejscu i wokół którego nie ma elementów rozpraszających. Im mniej rzeczy znajduje się na nim, tym lepiej. Takie dziecko musi również mieć ustalony czas nauki oraz czas przerw w niej. Podczas przerwy pozwól bawić się ulubioną zabawką, wykonywać ulubione zajęcie dziecka. Musisz też powiedzieć dziecku ile pracy musimy teraz zrobić oraz jaką nagrodę za wykonanie zadań otrzyma. Zawsze zaczynaj pracę z dzieckiem od lekcji, którą lubi najmniej. 

Rozwijaj u dziecka tzw. pozytywne wzmocnienia, czyli chwal dziecko, nagradzaj i wzmacniaj z nim więź emocjonalną. W nauce czasem może pomagać również kojąca muzyka, ale to trzeba sprawdzić ze swoim dzieckiem, bo nie każde lubi takie rozwiązania. Różne ciężkie do zapamiętania tematy, niech dziecko rysuje lub zapisuje tak by je najbardziej mogło zapamiętać. Niech to będzie zrozumiałe dla niego. 

...