pytanie zadane 6 grudnia 2018 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 grudnia 2018 przez użytkownika

Zanim na Białorusi wyznaczono konkretną pieśń mającą być hymnem państwa, najpierw postanowiono zaprowadzić w państwie normalizację polityczną. Miało to miejsce po ogłoszeniu niepodległości Białorusi, czyli w 1991 roku. W tym celu został ogłoszony konkurs na hymn państwa, gdzie drogą głosowania widzów i radiosłuchaczy, wybrano pieśń pt. "My, Białorusini":

My, Białorusini, jesteśmy ludźmi pokoju,
Całym sercem oddanymi ojczystej ziemi,
Żyjemy w szczerej przyjaźni,
Wzmacniamy swe siły
W pracowitej, wolnej rodzinie.

Bądź pochwalone święte imię naszej ziemi,
Niech żyje braterski związek ludów!
Nasza ukochana matko Ojczyzno,
Żyj wiecznie i rozkwitaj, o Białoruś!

Powstał w 2002 roku (przyjęty).
Muzykę skomponował Niesier Sakałowski (radziecki kompozytor).
Tekst napisał Michaił Klimkowicz.

Hymn ten łączy w sobie elementy patriotyczne, muzyczne oraz literackie, które zna każdy Białorusin. 

...