pytanie zadane 3 grudnia 2018 w Motoryzacja przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 grudnia 2018 przez użytkownika

Najbardziej stroma kolejka na świecie znajduje się w Stoos w dolinie Haslital w Szwajcarii. Jest to kolejka linowo-szynowa, jednowagonikowa i należy do najbardziej stromych w Europie i na świecie. , z cylindrycznymi wagonikami 

Maksymalne wychylenie kolejki wynosi 110%, nachylenie zbocza po którym kolejka wjeżdża wynosi 48oDzięki tej kolejce możemy pokonać przełęcz Grimsel z zaporą na jeziorze Gelmer, która stanowi odległość kilometra. Trasa ta jest pokonywana w ciągu 10 minut. Podczas tej podróży można podziwiać Alpy Berneńskie. 

Kolejka Stoos składa się z jednego wagonika, podzielonego na cztery części. W każdej z nich znajduje się ruchoma podłoga, dzięki czemu pasażerowie zawsze będą w poziomie i nie będzie im aż tak doskwierać stromość. 

Zobacz też, gdzie znajduje się najbardziej stroma ulica na świecie.

...