pytanie zadane 29 listopada 2018 w Fauna i flora przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 29 listopada 2018 przez użytkownika

Tak, w Europie również można znaleźć takie nietknięte przez działania człowieka tereny. Jest ich zaledwie 0,7 % i znajdują się na terenie 32 krajów, w większości w: Finlandii, Ukrainie, Bułgarii i Rumunii. 

Naukowcy z Uniwersytetu Humboldtów z Berlina opracowali specjalną mapę, w której znalazła się również Polska. W naszym kraju nietkniętym terenem leśnym, znajdującym się na liście UNESCO, jest Puszcza białowieska. Puszcza ta od dawien dawna była miejscem sprzyjającym przyrodzie. Już za czasów królewskich urządzano tu polowania i zakazano karczowania lasów. Dzięki temu ocalały takie gatunki drzew jak: lipy, świerki, graby, sosny, dęby i jesiony. 

Do innych miejsc w Europie, gdzie znajdują się dziewicze lasy należą:

- Park Biogradska Gora w Czarnogórze, gdzie rosną dęby, klony, buki i jodły - obszar ten również przetrwał tylko dzięki temu, że był obszarem polowań.

- Las bukowy Fonte Novello we Włoszech, gdzie rosną drzewa mające nawet 250 lat - prócz drzew znajdują się tu również rzeźby natury, które powstały z martwego drewna w różnych stadiach rozkładu.

- Poza tym wpisane na listę UNESCO pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy z Włoch, Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Ukrainy - lasy te zamieszkują zagrożone gatunki zwierząt. 

...