pytanie zadane 28 listopada 2018 w Muzyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 28 listopada 2018 przez użytkownika

Portugalczycy podobnie jak Francuzi Marsyliankę mają dla swojego hymnu również nazwę. Jest to "Portugalka":

Bohaterowie mórz, szlachetne plemię,
Dzielny i nieśmiertelny narodzie,
Wybiła godzina, byś wzniosła się na nowo,
Portugalska chwało!
Z mglistej pamięci,
O, Ojczyzno, usłysz głosy,
Twoich wielkich przodków,
Które powiodą cię do zwycięstwa.
Do broni! Do broni!
Na lądzie i morzu!
Do broni! Do broni!
Do walki za naszą Ojczyznę!
Naprzeciw kulom wroga marsz!

Powstała w 1890 roku. 
Słowa napisał Henrique Lopes de Mendonca (oficer marynarki portugalskiej).
Muzykę skomponował Alfredo Keil (twórca portugalskiej opery narodowej). 

Od XIX wieku była to pieśń rewolucyjna, antykrólewska i skierowana przeciw monarchii. Wynikało to z niezadowolenia społeczeństwa sytuacją kraju i nastrojów antyrządowych. Hymn Portugalii za oficjalny uznano w 1911 roku. Zazwyczaj na państwowych uroczystościach śpiewa się pierwszą zwrotkę i refren. Jego tekst nawiązuje do imperialnej, dumnej przeszłości. 

...