pytanie zadane 26 listopada 2018 w Różne przez użytkownika
Np. do królów, prezydentów itp.

1 odpowiedź

odpowiedź 26 listopada 2018 przez użytkownika

W różnych krajach panuje różna, inna etykieta odnośnie zachowania wobec ważniejszych osób. O ile nie często mamy okazję z nimi rozmawiać, o tyle czasem możemy ich spotkać i wówczas dobrze jest wiedzieć, jak mamy się do nich zwracać, by ich nie urazić, by było dobrze. I tak do:

- Rektora Uniwersytetu zwracamy się Wasza Magnificencjo

- Kardynała zwracamy się Eminencjo

- Lorda zwracamy się Mój Panie

- Sułtana zwracamy się Wasza Sułtańska Mość

- Wiceministra zwracamy się Panie Ministrze

- Markiza zwracamy się Wielce Szanowny

- Adwokata zwracamy się Panie Mecenasie

- Patriarchy zwracamy się Wielce Błogosławiony

- Papieża zwracamy się Wasza Świętobliwość

- Niemieckiego Księcia zwracamy się Wasza Książęca Łaskawość

- Wicepremiera zwracamy się Panie Premierze

- Generała zakonu, opata zwracamy się Najprzewielebniejszy

- Wiceprezydenta zwracamy się Panie Prezydencie

- Biskupa zwracamy się Wasza Ekscelencjo

- Brytyjskiego Księcia zwracamy się Wasza Łaskawość

- Dalajlamy zwracamy się Wasza Świątobliwość

- Prezydenta Republiki zwracamy się Panie Prezydencie, Wasza Ekscelencjo

- Emira zwracamy się Wasza Wysokość.

...