pytanie zadane 20 listopada 2018 w Turystyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 20 listopada 2018 przez użytkownika

Środek Polski pod względem geodezyjnym znajduje się w miejscowości Nowa Wieś koło Kutna (województwo łódzkie). Środek ten wyznaczono w 2018 roku, a na pamiątkę tego wydarzenia postawiono cokół z napisem "Geodezyjne serce Polski".

Zobacz na mapie:

Geometryczny Środek Polski

Geodezyjny Środek Polski

Cokół ten znajduje się na posesji państwa Piaseckich. Geodeci z Honorowego Południka Krakowskiego tym razem wykonali pomiary biorąc pod uwagę również wewnętrzne tereny morskie oraz całość morskich wód terytorialnych, czyli granice państwa polskiego również liczoną od wody, a nie tylko od granicy lądów. Na cokole tym prócz napisu "Geodezyjne serce Polski", znajdują się również takie dane jak szerokość i długość jego położenia. Cokół ten wykonany jest z granitu. 

Wcześniej za środek Polski uważana była miejscowość Piątek, znajdująca się również w województwie łódzkim, natomiast geodeci z Honorowego Południka Krakowskiego uważają, że napis znajdujący się na granitowym cokole, wprowadza w błąd. Piątek nie znajduje się w połowie rozpiętości obszaru ze wschodu na zachód i z północy na południe naszego kraju. Za to, że Piątek mógłby być środkiem Polski można wybrać wyłącznie punkt zwany centroid, czyli geodezyjny środek obszaru lądowego lub administracyjnego Polski, którym jest właśnie Nowa Wieś. 

Obie miejscowości Piątek - Nowa Wieś są oddalone od siebie o 17 km. 

...