lh
pytanie zadane 13 listopada 2018 w Multimedia/RTV przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 13 listopada 2018 przez użytkownika

Zapewne chodzi o takie przyciski jak na poniższym zdjęciu:

przyciski na pilocie ferguson

Chodzi o przyciski oznaczone na pilocie 1 i 2 w gwiazdce. Przykład daję na pilocie od tv Ferguson (konkretnie model V24HD273), ale pewnie w każdym pilocie znaczą to samo.  

A więc są to przyciski zwane Mój przycisk. Mają one różne domyślne funkcje, czyli można ustawić dla nich specjalne funkcje. Wystarczy nacisnąć je przez 5 sekund , gdy telewizor jest przełączony na żądane źródło lub kanał. Wówczas na ekranie wyświetli nam się komunikat potwierdzający wybór i wtedy Mój przycisk zostanie skojarzony z wybraną funkcją. 

...