pytanie zadane 8 listopada 2018 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 25 listopada 2018 przez użytkownika
edycja 10 stycznia 2022 przez użytkownika

Trójkąt jest figurą geometryczną, wielokątem o trzech bokach. Suma kątów w trójkącie wynosi 180º. Trójkąt obok kwadratu i koła jest chyba najpopularniejszym kształtem geometrycznym.

Występuje sześć różnych rodzajów trójkątów:

trójkąt prostokątny
Trójkąt prostokątny posiada jeden kąt prosty.trójkąt równoboczny
Trójkąt równoboczny posiada wszystkie boki (b) i kąty o takiej samej wielkości.trójkąt równoramienny
Trójkąt równoramienny posiada dwa boki (a) o tej samej długości, kąty przy podstawie również są takie same. Trójkąt ostrokątny
Trójkąt ostrokątny charakteryzuje się tym, że jego wszystkie kąty są ostre.trójkąt rozwartokątny
W trójkącie rozwartokątnym, jak sama nazwa wskazuje jeden kąt jest rozwarty.trójkąt różnoboczny
Trójkąt różnoboczny ma wszystkie boki różnej długości, podobnie jak i kąty.

komentarz 25 listopada 2018 przez użytkownika Gość
To zależy od podziału.
Równoboczny, równoramienny, różnoboczny - to jeden podział.
Ostrokątny, Prostokątny, rozwartokątny - to drugi.
komentarz 26 listopada 2018 przez użytkownika

Słuszna uwaga. Wrzuciłem wszystko w jeden worek, bez bardziej szczegółowego podziału wink

...