dhosting
pytanie zadane 7 listopada 2018 w Dom i ogród przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 7 listopada 2018 przez użytkownika

Nie trzeb chyba mówić jakim to urządzeniem jest zegar i do czego służy. Każdy z nas wiem, że zegar to urządzenie służące do odmierzania czasu. Najstarszych używano już w starożytności i wówczas były to zegary słoneczne. Do innych rodzajów zegarów należą również:

- zegar słoneczny, tu godzinę określał cień rzucany przez nieruchomy pręt na tarczę z podziałką godzinową,

- zegar piaskowy lub wodny, czyli klepsydra,

- zegar mechaniczny/analogowy, pochodzący z Chin z roku 724, które początkowo umieszczano na wieżach, a później również w domach; inaczej zegarek ze wskazówkami,

- zegarek na rękę, których zaczęto używać na początku I wojny światowej,

- zegar kwarcowy, taki z tarczą i wskazówkami, gdzie czas odmierzany jest za pomocą drgającego kryształu kwarcu (rezonator kwarcowy), 

- zegar elektroniczny, wyświetla czas w sposób cyfrowy,

- zegar atomowy, zlicza okresy atomowego wzorca częstotliwości; są to bardzo dokładne zegary,

- zegar archeologiczny, za pomocą którego określa się wiek zabytków, wykopalisk pochodzenia organicznego, dokumentów, szczątków roślinnych i zwierzęcych; opiera się on na oznaczaniu zawartości radioaktywnego izotopu węgla 14C, którego stężenie w organizmach jest stałe, a w organizmach martwych spada w wyniku rozpadu 14C,

- zegar biologiczny, mechanizm fizjologiczny wywołujący rytmy biologiczne,

- zegar molekularny, pomiar czasu jaki upłynął od rozdzielenia się dwóch współcześnie istniejących linii rozwojowych, badające gatunki posiadające wspólnego przodka; ustala się tu różnice w sekwencji DNA.

...