pytanie zadane 7 listopada 2018 w Historia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 7 listopada 2018 przez użytkownika

Władców Polski było wielu, a wszystko zaczęło się od Mieszka I. Wśród nich było również kilku o imieniu Władysław. Oto oni:

- Władysław I Herman - książę Polski, pochodzący z dynastii Piastów. Było on synem Kazimierza I Odnowiciela. Dzięki niemu zostały wznowione przyjazne stosunki z cesarstwem i Czechami, poza tym również wydzielił on dzielnice dla siebie i zatrzymał Mazowsze. Żył w latach 1044-1102.

- Władysław I Łokietek - król Polski, pochodzący z linii Piastów Kujawskich. Posiadał księstwa brzeskokujawskie, łęczyckie, a później również sieradzkie i ziemię sandomierską. W walkach z Wacławem II (królem Czech), stracił Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Po 1304 roku zaczął te ziemie odzyskiwać, przywracając też Polsce status królestwa. W 1320 roku został koronowany w Krakowie. Żył w latach 1260-1333.

- Władysław II Jagiełło - król Polski i założyciel dynastii Jagiellonów. Syn Olgierda. Koronowany na króla Polski w 1386 roku. Dzięki niemu została osłabiona potęga krzyżaków w wojnie z Zakonem. W 1400 odnowił Akademię Krakowską. Żył w latach 1351-1434.

- Władysław II Wygnaniec - książę Polski, pochodzący z dynastii Piastów. Syn Bolesława Krzywoustego. Zmarł na wygnaniu w Niemczech. Żył w latach 1105-1159.

- Władysław III Warneńczyk - król Polski, pochodzący z dynastii Jagiellonów. Syn Władysława Jagiełły. Był on również królem Węgier i tam stłumił opozycję baronów opowiadających się za Władysławem Pogrobowcem. Prowadził też zimną wojnę z Turcją oraz podjął wyprawę na Turków, gdzie poległ pod Warną. Żył w latach 1424-1444.

- Władysław IV Waza - król Polski, pochodzący z dynastii Wazów. Syn Zygmunta III i Anny. Został wybrany carem moskiewskim w 1610 roku. Koronowany został w 1633 roku. Żył w latach 1595-1648.

- Władysław Biały - książę gniewkowski, pochodzący z dynastii Piastów. Sprzedał swoje księstwo Kazimierzowi Wielkiemu i wstąpił do klasztoru. W roku 1373 chciał na powrót odzyskać swoje ziemie, opanować Kujawy i sięgnąć po koronę Polski, jednak został pokonany, a księstwo ostatecznie sprzedał Ludwikowi Węgierskiemu. Żył w latach ? - 1388.

- Władysław Laskonogi - książę Wielkopolski, pochodzący z dynastii Piastów. Syn Mieszka Starego. Został później wygnany z Wielkopolski przez swojego bratanka Władysława Odonica i zmarł w Raciborzu na wygnaniu. Żył w latach 1165-1231.

- Władysław Odonic - książę kaliski, pochodzący z dynastii Piastów. Syn Odona. W 1229 roku wygnał swojego stryja Władysława Laskonogiego z Wielkopolski. Żył w latach 1190-1239.

- Władysław Opolczyk - książę opolski, pochodzący z dynastii Piastów. Syn Bolka II opolskiego. Bliski współpracownik Ludwika Węgierskiego. W 1392 roku oddał ziemię dobrzyńską w zastaw Krzyżakom. Walczył z Władysławem Jagiełłą, gdzie stracił większość ziem. Ufundował klasztor Paulinów  w Częstochowie. Żył w latach 1330-1401.

...