walutomat

pytanie zadane 6 listopada 2018 w Historia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 listopada 2018 przez użytkownika

Wersalski traktat pokojowy nosi właściwie miano Traktatu pokoju z Niemcami, zawarty z państwami Ententy (Trójporozumienia - Wielka Brytania, Francja, Rosja) i Niemcami. Był to układ pokojowy, który kończył I wojnę światową zawarty 28 czerwca 1919 roku w pałacu w Wersalu (Francja).

Według niego Niemcy byli winni wybuchowi wojny i zostały one obarczone spłatą wysokich reparacji. Poza tym Niemcy mieli nakaz rozbrojenia oraz zakaz posiadania armii z poboru, sztabu generalnego, lotnictwa, czołgów, floty podwodnej, a armię ograniczono do 100 000. 

Państwo niemieckie na rzecz:

- Francji traciło Alzację i Lotaryngię
- Belgii traciło Eupen i Malmedy
- Danii traciło Szlezwig
- Polski traciło Wielkopolskę, Prusy Zachodnie z dostępem do morza, Górny Śląsk
- Czech traciło Kraik Hulczyński

Prócz tego Niemcy utraciły wszystkie kolonie. Niestety te postanowienia były stopniowo łamane, gdy do władzy doszedł Adolf Hitler. 

...