pytanie zadane 4 listopada 2018 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 listopada 2018 przez użytkownika

Trzęsieniem Ziemi nazywa się krótkotrwałe lub długotrwałe wstrząsy skorupy ziemskiej, które mają ograniczony zasięg. Trzęsienia Ziemi są wywoływane przez gwałtowne przemieszczanie się płyt tektonicznych, a ich centrum znajduje się głęboko pod powierzchnią ziemi. Siłę trzęsień ziemi mierzy się sejsmografem.

zapis trzęsienie ziemi

Siłę trzęsienia Ziemi można zmierzyć i wyrazić w dwóch skalach: 

1. Skala Mercallego, a dokładniej jest to skala Mercallego-Cancaniego-Sieberga, czyli skala MCS, która określa siłę trzęsienia ziemi. Ma ona 12 stopni nasilenia:

Stopień Opis trzęsienia ziemi
I wykrywane tylko przez przyrządy
II wyczuwalne przez odpoczywających ludzi
III przedmioty w budynkach zaczynają się kołysać
IV samochody kołyszą się, stukają okna, naczynia i drzwi
V wylewają się różne płyny, zaczyna pękać słaby tynk
VI stojący ludzie chwieją się, tłuką się szyby, słaby tynk pęka
VII ludzie mają trudności ze staniem na nogach, spada tynk, cegły, kafelki, kominy się luzują
VIII słabsze konstrukcje kamienne rozpadają się , wieże się przewracają, z drzew spadają odłamane gałęzie, a w ziemi pokazują się szczeliny
IX poważne uszkodzenia budynków, pękają podziemne rury, powstają szczeliny, ziemia zapada się miejscami
X większość budynków ulega zniszczeniu, ziemia się osuwa
XI rury podziemne są całkowicie zniszczone, szyny się wyginają
XII przemieszczają się skały, a przedmioty wyrzucane są w powietrze

2. Skala Richtera, która określa wielkość trzęsienia ziemi na podstawie amplitudy wstrząsów sejsmicznych. Określa ona energię jaka tworzy się w czasie wstrząsu. Skalę tę wymyślili Charles Francis Richter (geofizyk z Ameryki) oraz Beno Gutenberg (sejsmolog z Niemiec).  Skala Richtera składa się z 6 stopni nasilenia, zwanych magnituda:

3,0-3,9 słabe
4,0-4,9 dość silne
5,0-5,9 silne i bardzo silne
6,0-6,9 burzące
7,0-7,9 o światowym zasięgu
powyżej 8,0 katastrofa sejsmiczna
...