dhosting
pytanie zadane 4 listopada 2018 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 listopada 2018 przez użytkownika

Trzęsieniem Ziemi nazywa się krótkotrwałe wstrząsy skorupy ziemskiej, które mają ograniczony zasięg. Trzęsienia Ziemi są wywoływane przez gwałtowne przemieszczanie się płyt tektonicznych, a ich centrum znajduje się głęboko pod powierzchnią ziemi. 

Trzęsienia Ziemi mierzy się w dwóch skalach: 

1. Skala Mercallego-Sieberga, która ma 12 stopni nasilenia:

I wykrywane tylko przez przyrządy
II wyczuwalne przez odpoczywających ludzi
III przedmioty w budynkach zaczynają się kołysać
IV samochody kołyszą się, stukają okna, naczynia i drzwi
V wylewają się różne płyny, zaczyna pękać słaby tynk
VI stojący ludzie chwieją się, tłuką się szyby, słaby tynk pęka
VII ludzie mają trudności ze staniem na nogach, spada tynk, cegły, kafelki, kominy się luzują
VIII słabsze konstrukcje kamienne rozpadają się , wieże się przewracają, z drzew spadają odłamane gałęzie, a w ziemi pokazują się szczeliny
IX poważne uszkodzenia budynków, pękają podziemne rury, powstają szczeliny, ziemia zapada się miejscami
X większość budynków ulega zniszczeniu, ziemia się osuwa
XI rury podziemne są całkowicie zniszczone, szyny się wyginają
XII przemieszczają się skały, a przedmioty wyrzucane są w powietrze

2. Skala Richtera, która ma 6 stopni nasilenia, zwanych magnitudą:

3,0-3,9 słabe
4,0-4,9 dość silne
5,0-5,9 silne i bardzo silne
6,0-6,9 burzące
7,0-7,9 o światowym zasięgu
powyżej 8,0 katastrofa sejsmiczna

...