revolut
pytanie zadane 4 listopada 2018 w Multimedia/RTV przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 listopada 2018 przez użytkownika

Telefonia cyfrowa jest to system bezprzewodowej łączności telefonicznej GSM. 

System ten wprowadzono w życie w 1991 roku. Polega on na digitalizacji rozmów telefonicznych za pomocą telefonów komórkowych, które posiadają karty SIM. Dźwięk przesyłany jest za pomocą fal radiowych.

Telefonia komórkowa to bezprzewodowa łączność telefoniczna za pomocą telefonów komórkowych. W Polsce działają sieci telefonii analogowej i cyfrowej. 

Telefonia satelitarna jest globalnym systemem łączności telefonicznej. System ten opiera się na czterech geostacjonarnych satelitach i obejmuje 99% powierzchni Ziemi. Łączność odbywa się za pomocą terminali stacjonarnych lub przenośnych. 

...