pytanie zadane 4 listopada 2018 w Historia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 listopada 2018 przez użytkownika

16 września 1988 r. - nawiązanie stosunków dyplomatycznych Polski z Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG)

16 grudnia 1991 r. - Polska podpisuje z Układ europejski, który stanowi stowarzyszenie naszego kraju ze Wspólnotami Europejskimi

8 kwietnia 1994 r. - złożenie przez Polskę wniosku o przyjęcie do Unii Europejskiej

12-13 grudnia 1997 r. - Rada Europejska decyduje o rozpoczęciu negocjacji z Polską i grupą państw, tzw. grupą luksemburską

31 marca 1998 r. - rozpoczęte negocjacje o członkostwo Polski w Unii Europejskiej

7-12 grudnia 2000 r. - ustanowienie traktatu nicejskiego, który regulował zasady przystąpienia nowych krajów do UE i precyzujący perspektywy członkostwa w 2004 r.

13 grudnia 2002 r. - zakończenie negocjacji akcesyjnych Polski na spotkaniu Rady Europejskiej w Kopenhadze

16 kwietnia 2003 r. - podpisanie traktatu akcesyjnego do UE

7-8 czerwca 2003 r. - referendum w Polsce w sprawie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej

1 maja 2004 r.  - przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

komentarz 24 września 2021 przez użytkownika Gość
Najważniejszym było przystąpienie do unii. Poza korzyściami ekonomicznymi obecność w UE przynosi nam bezpieczeństwo, nawet większe według mnie niż w NATO. Bo związanie z innymi krajami ekonomicznie zapewnia nas że nikt nas nie tknie, bo naruszając nasze interesy narusza również kilkunastu innych państw w Europie.
...